5 Quick-wins for window displays with real stopping power | Invisua Lighting

5 quick wins voor etalages met echte stopkracht for 2018

De VM uitdaging het hoofd bieden met dynamische verlichting

 

Wat maakt dat een etalage echt opvalt? Dat mensen stoppen om te kijken, al was het maar heel even. Dat er een prikkel uitgedeeld wordt die leidt tot de impuls om naar binnen te lopen? De kracht van optimale etalageverlichting is daarbij van onschatbare waarde. In dit blog leest u 5 quick-wins voor etalages met echte stopkracht, met inzet van dynamische verlichting.

1. Focus aanbrengen door te spelen met de bundelbreedte

 

Vaak is de etalage egaal verlicht. De aanwezige spots zijn zo ingesteld dat ze een rustig en gelijkmatig beeld geven. Alles in de etalage krijgt door middel van brede lichtbundels dezelfde hoeveelheid licht. En is daarmee visueel even belangrijk.

 

Een gemiste kans, want het helpt passanten niet bij het kijken naar de etalage. Sterker nog, het vraagt relatief veel van hun aandacht. En dat terwijl ze in het voorbij gaan wellicht maar een paar seconden de kans hebben om de etalage op te merken. Je helpt het menselijk oog bij het kijken door vooraf te bepalen wat belangrijk is en wat juist niet.

 

Met dynamische verlichting is het mogelijk om de kopstukken van de presentatie in de spotlight te zetten door daar een smalle lichtbundel op te richten. Dat zorgt voor focus in de presentatie. De kopstukken staan in het volle licht, terwijl de ruimtes daaromheen relatief veel schaduw bevatten. En dat geeft een prachtig contrast. Een lust voor het oog!

2. Spelen met dynamiek

Bij dynamische verlichting wordt vaak gedacht aan een levendig knipperend geheel. De associatie met kerstverlichting is dan zo gemaakt. En uiteraard dat behoort tot de mogelijkheden. Maar in realiteit is een subtiele dynamiek veel effectiever. En vaak ook wenselijker. Het menselijk oog is zeer gevoelig voor de kleinste verandering.

 

Door in etalages te werken met dynamische verlichting die subtiel verandert, krijgt de etalage ineens heel veel opvalwaarde. Vaak weten passanten niet eens wat ervoor zorgde dat ze keken. Maar ze keken wel en dat is nu juist de opzet. Bij subtiele dynamische lichteffecten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een korte pulse in de intensiteit van het licht, een subtiele verandering van kleur of een wissel van warm wit naar koud wit.

5 Quick-wins for window displays with real stopping power | Invisua Lighting

3. Lichtkleur optimaliseren per product of mannequin

Niet iedere presentatie gedijt goed bij hetzelfde licht. Standaard retailverlichting van 2700K of 3000K laat bijvoorbeeld roodtinten in de presentatie perfect uitkomen. Maar blauwtinten ogen bij dezelfde verlichting helemaal niet zo mooi. De kleuren van de blauwtinten zijn helemaal niet zo helder en fris als dat ze in werkelijkheid zijn. Voor blauwtinten zou verlichting van 6500K veel beter zijn. Voor een optimale presentatie van de etalage zou de verlichting dus per product of mannequin geoptimaliseerd moeten worden. Dan komen alle gepresenteerde producten volledig tot hun recht.

5 Quick-wins for window displays with real stopping power | Invisua Lighting

4. De kleurtemperatuur aanpassen op het seizoen

Iedere collectie heeft een geheel eigen handschrift. In zomerse collecties komen vaak veel felle en frisse kleuren voor, terwijl het najaar vaak veel voller en warmer is qua kleurgebruik. Wanneer met de etalageverlichting de juiste context gecreëerd wordt, komt de collectie helemaal tot zijn recht. Met dynamische verlichting kan ieder seizoen nagebootst worden. Een zwoele zomermiddag, een krakend frisse winterochtend, een spectaculaire oudjaarsnacht of een ondergaande zon in de herfst. Iedere denkbare setting is mogelijk. Door de etalageverlichting op deze manier te optimaliseren voor de getoonde collectie komt deze optimaal tot zijn recht en wordt het gevoel van de collectie zeer krachtig overgebracht.

 

5. De verlichting richting de ingang bewegen

Etalages hebben tot doel passanten te inspireren om de winkel binnen te lopen. Opvallen is dus stap 1. Maar vervolgens moet er een goede prikkel zijn om naar binnen te lopen. Door met dynamische etalageverlichting de richting van de ingang te duiden beïnvloeden we passanten op een subtiele manier. In een situatie met etalages aan weerszijden van de ingang is het mogelijk om een beweging in de verlichting te animeren. Door een lichtscene te creëren waarin de spots aan weerszijden van de ingang subtiel om beurten oplichten in een beweging richting de ingang. Passanten worden onbewust gestuurd en geprikkeld om naar binnen te lopen. Doel bereikt!