pleasedto meet you.


Wij willen er u op attenderen dat Invisua Lighting vanaf 1 november 2023 haar activiteiten heeft gestaakt. Na vele jaren van toewijding en hard werk, hebben we besloten onze bedrijfsvoering te beëindigen. We willen deze gelegenheid aangrijpen om onze oprechte dankbaarheid uit te spreken aan al onze klanten, partners en medewerkers die ons door de jaren heen hebben gesteund. Het was een eer om met u samen te werken en we zijn trots op wat we samen hebben bereikt.